Enter your text here

Enter your text here

מאמרים  >  פרקליטים על הכוונת

מאת: משה אלוני, עו"ד

אכן כן – גל הירש

מאת עו"ד משה אלוני

 

"יש לשמור, כי במלחמתה בעבריינות

לא תעבור המשטרה את הגבול,

ונמצא כי הפועלים בשם החוק

מפירים אותו" (בימ"ש עליון – סלימאן נ. יומ"ש)

 

אין ספק, שמשטרת ישראל, במצבה, זקוקה לטלטלה רצינית כדי לתקן כל הפגמים הרבים שדבקו בה והפכוה, זה זמן רב, לגוף בלתי יעיל.

יש לברך את השר לביטחון פנים גלעד ארדן על אומץ ליבו למנות את תת אלוף (מ) גל הירש למפקח כללי החדש של משטרת ישראל וזאת רק לאחר שנוכח לדעת, כי הלז מסוגל לבצע את המשימה הקשה לשקם את משטרת ישראל ולהקימה על רגליה. ואין חשיבות לכך שהוא לא היה שוטר בעברו ואף יש בכך יתרון שלא דבקו בו חוליה הרבים של המשטרה. אין לשכוח שעל פי החוק השר לביטחון פנים הוא בלבד רשאי למנות את המפכ"ל. מתוך הראיונות הטלויזיוניים עמו ברי, כי הוא הקדיש זמן, מחשבה ורצון טוב למצוא את המועמד הראוי ביותר, עליו תוטל המשימה הכבדה והחשובה המוזכרת לעיל. וגם בעבר היו מפכלי"ם שלא באו משורות המשטרה. וזאת לאחר שנכח לדעת שמצבה של משטרת ישראל אינו המצב הראוי.

יתר על כן במצב הקיים במשטרת ישראל רצוי מאד דווקא שהמפכ"ל החדש לא יבוא משורות המשטרה אלא יביא עמו מושגי הנהגה חדשים וראויים.

בחודשים האחרונים הציבור היה חשוף לשורת פרשיות מכוערות, בהן היו מעורבים דווקא בכירי המערכת המשטרתית, ניצבים וקצינים ברמות שונות.

מה חפצים מתנגדי מינויו של גל הירש? שיבוא אדם שגדל במערכת עכורה זאת שהביאה את המשטרה עד הלום!

ומכאן למסקנה (אליה הגיע גם השר לביטחון פנים), שיש להביא, כנאמר בלשון העם "מטאטא חדש", שיטאטא וינקה את המשטרה מתחלואיה הרבים.

הלחץ על השר לביטחון פנים הוא גדול לחזור מהחלטתו. התארגנות של מפכלי"ם בעבר מנסה לגרום לביטול המנוי המוצע ראויה לכל גינוי ומעידה על האוירה במשטרה היא בבחינת  "יד רוחצת יד". הם חפצים, כנראה, להמשיך במצב השערורייתי. התקוה היא ששר הפנים לא ייכנע וישראל תזכה למשטרה חדשה (או מחודשת) בעלת ערכים של שמירת חוק ומצויידת במיטב הטכניקה המודרנית למילוי תפקידיה.

משטרה היא גוף חשוב, בעל תפקיד מכריע לחייה הדמוקרטיים של המדינה. על גוף זה להתנהג לפי אמות מידה של שמירת החוק, מחד וניהול כל חקירה במסגרת חוקית בלבד, תוך מילוי הוראות שופטי בית המשפט העליון.

העבר מלא מקרים בהם המשטרה לא תמיד נהגה בדרך זאת. על המשטרה לרצות להצליח בחקירותיה, אך הכל צריך להיעשות במסגרת הדין והראיות הקבילות ובמסגרת העיקרון שאסור להפליל אדם חף מפשע אף אם יהיה בכך הצלחה חקירתית.

למשטרה נתון כוח רב! עם זאת אל לה להרבות במעצרים ואף בפעולות בלתי חוקיות מיותרים ואל לה להפוך את המעצר לאמצעי לכשעצמו להשיג הודיה. רק ראיות קבילות אמורות לשמש יסוד לחקירה מוצלחת.

וכבר אמר בית המשפט העליון לא פעם אחת דברים קשים על המשטרה כדלהלן:

"כשמתרבים והולכים המקרים אשר בהם מכלכלת המשטרה את חקירותיה תוך כדי התעלמות מהנחיותיו והוראותיו של בית המשפט העליון הגיע הזמן להפחית ממשקל ראיות שהושגו שלא כהלכה, עד כדי אפס. (מאירי נ. מ"י – בימ"ש עליון)

ארחיק לכת! אף אם מינויו של גל הירש, חלילה, ייפסל מסיבה כלשהי, ומתנגדיו יצליחו בהתנגדותם, יש להביא במהירות  מפכ"ל ראוי מחוץ לשורות המשטרה וחף מכל פגמיה. ועל כך אני סומך שהשר ארדן יעמוד בתוקף אם רצונו להבריא את משטרת ישראל.

אני מאמין כי רצונו זה כן!

סיכומו של דבר דווקא "פרשת גל הירש", הכוללת הדלפות מחקירות, התארגנות של "אנשינו" כדי למנוע שינוי מהותי בגוף המשטרתי, מעידה על הצורך ברפורמה במשטרה שתבוא מהר ככל האפשר.

 

 

 

(נכתב ב-27.08.2015)

(פורסם באתרWWW.MOSHEALONI.CO.IL )