Enter your text here

Enter your text here

מאמרים  >  עד מדינה - האמת

מאת: משה אלוני, עו"ד

עד מדינה - האמת

(עד הכתר)

 

 המושג עד מדינה לקוח מהמשפט האנגלי שם הוא מתקרא בשם המפוצץ עד הכתר.
מדובר בעבריין מעורב בפרשה, אשר תמורת טובת הנאה כל שהיא, מסכים להעיד ולהפליל (וזה העיקר!!!) את חבריו.
עדות כזאת לרוב דורשת עדות מסייעת נוספת, אשר תתמוך בה. לא כן - במקרה שמדובר בעבירת שוחד. ההסבר הרעוע הוא שהואיל ועבירת שוחד נעשית במחשכים בין נותן השוחד למקבלו בלבד (דבר, עם כל הכבוד , שאיננו מדויק תמיד) הרי קשה מאוד למצוא עדות מסייעת וכך במקרים כאלה, עדות זאת יכולה לעמוד בפני עצמה. לרוב עדות המדינה נולדת ב"חטא" - לאחר מסע שכנועים, פיתויים והבטחות כלפי העד ע"י חוקריו. המעניין הוא שמשקל העדות נמדד גם אם העדות באה ביוזמת העד או היא תוצאה של לחצים מהחוקרים.

מבחינה היסטורית המושג עד הכתר נולד במחצית המאה השמונה עשרה ולראשונה השתמשו בעד הכתר במשפט פארן (FEARNE) משנת 1794, בו הופיע הפרקליט המפורסם בזמנו צ'רלס פארנה ומאז נמצא בשימוש די נרחב בארצות (כמו ישראל) שם שלטת שיטת המשפט הפלילי האנגלי.

בשנת 1971 פורסם באנגליה הספר "עד הכתר". לידיעת אנשי הפרקליטות והמשטרה, מחירו רק 30 ש"ח.

הנושא עד המדינה משך את עינם של הפולנים דווקא, אשר הכינו סרט בשם הדומה (או בפולנית SWIADEK KORONNA).

ותארו לעצמכם שלאחרונה נוצר גם משחק טלוויזיה, לילדים ולמבוגרים, על נושא עד מדינה. משעשע!?
עד המדינה המיועד, משקל עדותו לרוב מפוקפק, כי תמיד קיימת הסכנה שעד מדינה עלול לשקר, להמציא עלילות שקר למיניהן, רק כדי להציל את עורו, לקבל את טובת ההנאה המובטחת לו (אשר יכולה לקבל צורות שונות ומשונות - תגמול כספי, אי העמדה לדין בכלל, העמדה לדין בכתב אישום מרוכך, עם הבטחה לבקש מהשופט עונש קל, לעתים סמלי!!) תרומה אחרת - מסוכנת לגבי טיב העדות, היא  מחיקת תיקים פליליים אחרים העומדים נגדו.
בית המשפט העליון הביע לא פעם את סלידתו משימוש בעד מדינה, אך יחד עם זאת לא פסל  את השימוש בעדות זו עם כל הסכנות הטמונות בה.
יחד עם זאת "תרעד" יד השופט להכריע רק על סמך עדות עד מדינה, הטומנת לכאורה כעצמה סכנות רבות להרשעה מוטעית.
פסק דין ידוע של בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו, שהתנהל  בפני שופט שעמד אז לפני פרישה רצונית) נגד שני טייקונים פיננסיים, (שנמשך אחת עשרה שנים), נגמר בזיכוי מלא  לאחר שהשופט לא היה מוכן לסמוך על עדותו של עד מדינה מרכזי ופסל אותה לחלוטין.
בימים אלה שנושא "עד מדינה" הפך להיות מרכזי בפרשות השונות הנחקרות, ראוי לזכור דברים אלה!
אני שומע דעותיהם של פרופסורים למיניהם, התומכים נלהבות בעדות עד המדינה ההולכת ומתגבשת.
כל פרשת עדות מדינה עטופה צללים ולעתים שימוש לרעה בסמכות.
כך, למשל, חוקרי משטרה אינם רשאים לאשר ולחתום על הסכם למתן עדות מדינה. להסכם כזה אין כל נפקות ואינו מקיים כל ההבטחות שניתנו לעד העתידי. הסכם כזה הוא בסמכותו הבלעדית של פרקליט המחוז.
קרו מקרים ששוטרים - חוקרים בדרגות שונות הבטיחו מסגרת של עדות מדינה ולאחר מתן העדות התנערו ממנו הואיל ולא  אושרה ע"י פרקליט המחוז.
אני לכשעצמי איני רואה בחקירה משטרתית המתבססת  על עד מדינה כחקירה פלילית מוצלחת. להפך, חקירה משטרתית מוצלחת הנה חקירה אשר מצליחה לאסוף מסכת ראייתית מפלילה המתבססת על עדים אמינים שלא קיבלו כל תגמול בעבור עדותם ולאו דווקא הנסמכת על עדות של עד הכתר, תאב טובות הנאה, אשר עדותו עלולה להיות בלתי אמינה, שקרית ולגרום כאמור להרשעה מוטעית ובלתי מוצדקת. אם הדיין התלהב יתר על המידה מעד המדינה ולא הזהיר עצמו כראוי על הסכנה בקבלתה.

 בהנחיות היועץ המשפטי לממשלה על נושא עד מדינה נמצאות הנחיות חשובות כגון: מיצוי אפיקי חקירה אלטרנטיביים טרם חתימת הסכם עד מדינה. אם פוטנציאל הראיות שבידי התובע מספיקות, מעמד העד ומרכזיותו בכלל לא ייחתם הסכם עד המדינה אם הוא עבריין  מרכזי, אך חשוב - כל מקרה ייבדק לגופו של עניין. אישיותו של העד מדינה ובחינה מדוקדקת של אמינותו, קיום של עדות סיוע יציבה. חומרת העבירה והאינטרס הציבורי בהוכחתו והצורך בחתימת הסכם עד מדינה בכלל יש להימנע ככל הניתן מהפיכת יותר מעבריין אחד לעד מדינה באותה פרשה פלילית.

כטובות הנאה לעד אפשר לציין:

א. הבטחה שלא להעמיד לדין בגין העבירות נשוא הפרשה,

ב. הבטחה להמיר סעיפי אישום חמורים לחמורים פחות,

ג. הבטחה לדרישה מתונה בעונש בתיק נשוא האישום,

ד. הבטחה לדרישה מתונה בעונש בתיקים אחרים או לסגירת תיקים אחרים (מן הראוי לערוך בירור מקיף לגבי מצב התיקים האחרים התלויים ועומדים לגבי העד, לרבות קיומם של עונשי מאסר על תנאי, לפרטם בהסכם ולציין לאיזה מהם ההסכם מתייחס),

ה. הבטחה להמלצה לחנינה או ניכוי שליש מעונש המאסר. בצד הבטחה כאמור, יובהר מפורשות, כי הכוח בידי רשויות החקירה והתביעה מוגבל להמלצה בלבד וכי הסמכות הסופית בעניינים אלה נתונה לגורמים המוסמכים - שר המשפטים ו/או נשיא המדינה ו/או רשויות שב"ס ו/או ועדת השחרורים - אשר ההמלצה אינה מחייבת  אותם. כמו כן יש להבהיר כי המלצה לגבי אסיר מותנית בהתנהגות טובה ובהערכת מסוכנותו מועד הרלוונטי וכי העמדה מתגבשת על פי המלצת הגורמים המקצועיים בשב"ס.

ו. הבטחה לסיוע ביציאה מן הארץ או תכנית אחרת להגנה על עדים,

ז. תמורה כספית כזו או אחרת וכיוצ"ב.

 

בין השאר, יכלול הסכם עד המדינה את הפרטים הבאים:

התחייבות העד למסור את כל הידוע לו בפרשה בהודאות אמת מלאות ומפורטות, ולגרום למסירת מידע, ראיה או מסמך רלוונטי שברשותו או שבכוח להשיג, וכן להעיד עדות אמת כאמור לאורך כל ההליך החקירתי והמשפטי.

סכומו של דבר כדאי להקדיש מחשבה על הנושא ואף להביע דעה. לצערי הפרסומים במדיה אינם מוסרים אינפורמציה מספקת.