Enter your text here

Enter your text here

·       Написаното в тази статия не е свързано с някакви права.

·       Може да се преписва,да се споменава, само трябва да се подчертае от къде  е оригинала и кой е автора.

                  

                   ЕДНОЛИЧНА ЖАЛБА –

 

          ЖИЗНЕНА НЕОБХОДИМОСТ ЗА БЪЛГАРСКАТА                                                  

          ПРАВНА СИСТЕМ.

                             от

          Адвокат МОШЕ АЛОНИ

 

 

В дьржавата  Израел  от десетки години  съществува едноличната жалба срещу действията на изпълнителната власт.

Напоследък тази проблема занимава българската правна общност. 

Без съмнение, едноличната жалба е гаранция за запазване на правата на дадена личност,  които са нарушени от изпълнителната власт по един или друг начин. Тази личност може да бъде физическо или юридическо лице.

 С този вид жалби в Израел се занимава Върховният съд в Ерусалим, който разглежда тези молби в рамките на ВИСШ СЪД ЗА ПРАВДА, който  разглежда тези молби.Според мене  в  Българя може да се превърне като част от Конституционият съд.   На думата ”ПРАВДА” се отдава голяма тежест. Тя означава, че съдът може да се занимава с антиконституционни, антизаконни и антиморални действия на властта.

Съдът може да се отзове на всяка молба на личността,  /физическа или юридическа/, за незаконни, или неморални, или покварени дела на изпълнителната власт, които го засягат лично. Напоследък в Израел се разшириха рамките  на личната молба, която може да засяга днес и обществени цели.

В миналото, когато изучавах българското административно права и сега, когато прочетох материалите по този въпрос, стигнах до заключението,че идеята за еднолична жалба се подкрепя от академичната правна интелегенция в страната.

 

 

КАК РАБОТИ СИСТЕМАТА?

Едноличната молба за условна заповед / Order Nisi/, се подава от засегнатата личност. Молбата обяснява фактите и законните страни на проблема. Жалбата задължително е придружена  от клетвена декларация на ищеца или негов представител, ако ищеца е юридическо лице.

Формата на клетвената декларация има силата на клетвено свидетелствуване в съда. Заслужава да се забележи,че тази клетвена декларация се подава от декларатора/ищеца/ или друго лице запознато с фактите на молбата, че фактите са верни според неговото знание, доверие, мнение или данни, които са му били предоставени.

Този комплект документи /молбата и клетвената декларация/ се разглежда от един съдия, който може да даде временна заповед към власта да обясни нейните действия. Той може да прехвърли молбата в състав от трима съдии.Той може да отхвърли молбата.В такъв състав от трима съдии се разглежда и самото дело.  В Израел няма конституция но има основни закони, въведени през последните години. 

В края на разглеждане на делото, губещият /включително и ответната власт/ понася разноските по делото, според решението на съда.

 

КАКВИ СА ПРАВАТА НА

 ВЪРХОВНИЯ СЪД ЗА ПРАВДА?

Главните права са следните:

А.      Да даде заповед , ако намери за добре, да се намеси в името на закона, конституцията и  правдата в решенията на съдилища от всеки вид в рамките на тяхната компетенстност.

Б.      Да заповяда на властни органи да извършат дадени действия или да не извършват дадени действия.

В  връзка с това желая да разкажа за дело водено от мен във Върховния съд за правда, което доказва неговата ефективност.

А.Б.  беше бивш израелски шпионин в Йордания хванат от тамошните власти. Те го разследват жестоко, между другото отрязват пръстите на краката му.

Съдът в Йордания го намира за виновен и го осъжда на 18 години затвор. След 18 години той е освободен и изпъден от Йордания в държавата Израел със заплаха, че ако се върне в Йордания го очаква смърт.

 дни след пристигането на А.Б. в Израел, местните власти се обръщат към него и го предупреждават, че трябва да се върне в Йордания веднага.

Същият ден получавам телефонен разговор от много известният на времето генерал Моше Даян, с едно око,тогава министър на отбраната на Израел.Казах му категорично, че от мене няма да получи никакви сведения за моите действия. Той ми отговори, че са получили моето предупредително писмо и са решили да не оставят довереника ми в страната и той трябва да се завърне в Йордания веднага.

Един ден след горното предупреждение А.Б. се намира в моята кантора. Там приготвяме едноличната  жалба, клетвената декларация и прибавяме междувременно молба да не се вземат каквито и да е мерки срещу него до окончателният край на делото.

Два часа по-късно молбата е на масата на дежурния едноличен състав в Ерусалим и аз седя срещу него в офиса му.

 Тази молба се разглежда Ex Parte, т.е само в присъствието на една страна. Съдията прочете молбата и каза само:

„Безобразие !”

Излишно е да прибавя, че след половин час получих  заповед към власта да обясни нейното решение да изгони А.Б. и моят клиент да не бъде засеган до края на делото.  Решението на съда, което лично  занесох в Министерство на Отбраната. Да не твърдят, че не са получили съдебното решение !           Делото беше прехвърлено на състав от трима съдии, които трябва да разгледат делото до края  и да дадът съответното решение.

          Един месец по късно състав от трима съдии прие нашата еднолична молба и остави А.Б. в страната. Той е тук и от време на време ме посещава в бюрото ми.

send

תודה על פנייתך,

המייל נשלח בהצלחה.

Name:

This field is required.

Address

This field is required.

Email

This field is required.

Comment:

This field is required.

Contact us