Enter your text here

Enter your text here

הדין הבינלאומי

העולם בו אנו חיים כיום הינו עולם דינאמי, המשתנה במהירות רבה ומתבסס על תהליכי גלובליזציה מתקדמים. 

 

גם עולם המשפט הינו חלק מתהליכים אלו ובתי הדין הבינלאומיים בהאג ובשטרסבורג, כמו גם בתי דין מקומיים שנטלו לעצמם סמכויות בינלאומיות, מחייבים את עוה"ד להתעמק בדין הבינלאומי. 

הדבר נכון במיוחד לעו"ד ישראליים, שעשויים למצוא את עצמם מייצגים נאשמים ישראליים בבתי הדין הבינלאומיים או בתיקים אזרחיים ובוררויות בינלאומיות.